ERP systém je efektívnym nástrojom pri riadení podniku

Zmeňte tabuľky za prehľadný ERP systém

ERP systém predstavuje komplexný podnikový informačný systém a je odvodený z anglického termínu Enterprise Resource Planning. Základným cieľom ERP systému je koordinácia všetkých korportánych zdrojov, stredísk, funkcií a oblastí prostredníctvom zdieľaných dátových úložísk.

ERP softvér je efektívnym nástrojom využívaným pri spracovávaní a vyhodnocovaní akýchkoľvek informácií nevyhnutných pre plánovanie strategických a iných cieľov spoločnosti. Hlavnou výhodou systému je jeho schopnosť spájať jednotlivé firemné procesy, ako je sklad, výroba, administratíva, logistika a ďalšie, pričom sprístupňuje, chráni a uchováva údaje v reálnom čase.

Je ERP systém vhodný aj pre váš podnik?

Rozhodnutie o nákupe ERP alebo CRM systému patrí medzi významné kroky v každom podniku, preto by mu mali predchádzať hĺbkové analýzy vyhodnocujúce skutočné opodstatnenie pre implementáciu takého riešenia. ERP systém v praxi využívajú malí, strední aj veľkí podnikatelia a svoje využitie si nájde napríklad v oblasti ekonomiky, financií, účtovníctva, fakturácii, mzdách, pri riadení ľudských zdrojov, biznis inteligencii, zákazníckej podpore či logistike. ERP systém zefektívňuje procesy medzi odberateľmi, dodávateľmi, obchodnými partnermi aj zákazníkmi.

Strategické rozhodovanie s ERP systémom

Kľúčovým aspektom ERP systému je poskytovanie dôležitých údajov v reálnom čase. Vďaka tomu možno reálnejšie vyhodnotiť dodané vstupy a presnejšie nastaviť súčasné obchodné stratégie. Na trhu je v súčasnosti trendom ERP a CRM softvér, ktorý využíva cloud a cloudové služby umožňujúce užívateľom jednoduchý a rýchly prístup k údajom uloženým na internete alebo podnikových serveroch. Technologické a obchodné modely podnikových systémov sa menia a prispôsobujú sa aktuálnemu dopytu na trhu.

Výhody ERP systému

Ako sme už vyššie načrtli, každý podnik je unikátnou jednotkou s inými potrebami a vytýčenými cieľmi. Pred zakúpením a implementáciou akéhokoľvek softvérového či iného technologického riešenia preto odporúčame najprv vykonať hĺbkovú analýzu potrieb organizácie. Medzi výhody ERP systému zaraďujeme najmä detailný monitoring udalostí v organizácii v reálnom čase, centralizáciu údajov, bezpečnosť údajov, efektívne riadenie procesov, možnosť sledovať pohyb materiálov medzi jednotlivými strediskami (sklad, výroba, výrobky nové aj po záruke), export a import, jednoduchú globálnu integráciu (výmenné kurzy, cudzie jazyky) a prispôsobiteľné užívateľské rozhranie vrátane oprávnení jednotlivých zamestnancov.

erp
S ERP systémom od Flowii máte svoje financie pod kontrolou

V praxi platí, že čo je pre jedného výhodou, môže byť pre iného príťažou a naopak. Je preto dôležité zvážiť riešenia, ktoré budú vhodné pre váš podnik. Náš tím odborníkov vám rád poradí a predstaví kľúčové faktory ERP systému a spoločne nájdeme tie najvhodnejšie riešenia pre vašu organizáciu.

erp flowii

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu s vami!

You Might Also Like