Ako funguje elektromotor s prevodovkou a ako ho môžete využiť aj vo vašej prevádzke?

Elektromotor s prevodovkou je často nevyhnutnosťou na zabezpečenie pohonu celého radu priemyselných aplikácií.

Využívajú sa v automobilovom priemysle, strojárstve a tiež všade tam, kde je potrebné zabezpečiť posun pásov. Hodia sa tiež na zabezpečenie pohonov pre dopravníky, ktoré sú vystavované nerovnomernému zaťaženiu. Zistite, akými spôsobmi môže fungovať elektromotor s prevodovkou a čo všetko dokáže.

Ako funguje elektromotor s prevodovkou?

elektromotory s prevodovkou

Kombinácia elektromotora a prevodovky v jednom zariadení tzv. prevodový motor je efektívnym riešením, ako zabezpečiť prenos sily z motora na stranu výstupu. V rámci kompaktného zariadenia, resp. kombinácie elektromotora a prevodovky už potom prevodovka zastáva funkciu prevodníka otáčok a krútiaceho momentu.

Princíp fungovania elektromotora s prevodovkou je teda celkom jednoduchý. Rýchlosť elektromotora je spomalená prevodovkou, ktorá následne prenáša krútiaci moment na svoju výstupnú stranu. Výhoda tohto riešenia spočíva v tom, že prevodovka sa dokáže postarať o prenos omnoho vyššieho krútiaceho momentu ako elektromotor samotný.

Využitie elektromotora s prevodovkou

elektromotor s prevodovkou

Ako sme už v úvode spomenuli, využitie elektromotora s prevodovkou je možné prakticky v každom odvetví priemyslu. Ide o ideálne riešenie na dvíhanie, spúšťanie a rôzne druhy presunov. V závislosti od typu pohonu a priestorových dispozícii je možné vybrať si prevodovku uhlovú, planétovú, prípadne prevodovku s paralelným hriadeľom.

Elektromotor s prevodovkou je vhodným riešením aj pre ľubovoľné zaťaženie, takže vhodné sú aj pre zariadenia so záťažou niekoľko stoviek kilogramov. Správne zvolený elektromotor s prevodovkou zvládne aj dlhodobú prevádzku s početnými zmenami záťaže. Výber elektromotora s prevodovkou ale nemusí byť jednoduchou záležitosťou, preto sa neváhajte obrátiť na náš odborný tím. Samozrejmosťou je pre nás bezplatné poradenstvo.

You Might Also Like