Argyll

Šermiarsko-divadelná spoločnosť Argyll vznikla v októbri 2001. Združuje ľudí, ktorí sa venujú historickému šermu, remeslám a divadlu. Vo svojom repertoári má prezentácie šermu, vojenstva a kultúry z obdobia 11. až 12. storočia.Okrem šermu sa venuje organizácii národných i medzinárodných kultúrno-spoločenských podujatí s historickou tematikou, prezentácii histórie dobovými inštaláciami a propagácii histórie a tradícií.


Argyll ohňová show

Vám prináša ohňové predstavenia plné zábavy, vzrušenia a harmónie pohybu s ohňom. V programoch používa rozličné pomôcky pri žonglovaní s ohňom a svetlom, modernú hudbu rôznych žánrov a pestré kostýmy. Naše vystúpenia sú obohatené o mnohé zaujímavé triky, vizuálne efekty a tanečné prvky.


Argyll vlajková show

Pestrofarebné vystúpenie plné žonglérskych a tanečných prvkov si môžete pozrieť prostredníctvom našej vlajkovej show. Program plný farieb, pohybu a veselej hudby Vám ponúkame v rozličných verziách.


Bagras

Klub vojenskej histórie Templári z Hradu Bagras o.z. sa zameriava najmä na rekonštrukciu bojových síl templárskeho rádu z hradu Bagras v severnej Palestíne. Snažíme zachytiť život v templárskom bojovom tábore a šermiarske, či remeselné techniky polovice 12. storočia, pričom dbáme na to, aby všetko naše vybavenie bolo historicky čo najvernejšie.


Communitas

Sme skupina ľudí pod občianskym združením Communitas, ktorí sa venujú oživeniu histórie. Oživená história (Living history) je špecifický druh vzdelávacieho programu, ktorého cieľom je priblížiť život našich predkov širokej verejnosti. Tento prístup možno vysvetliť ako snahu o čo možno najvernejšie stvárnenie určitej historickej postavy, či udalosti. Venujeme sa rekonštrukcii života, boja a jedla severanov.


Corvus Arma

Corvus Arma sa orientuje na obdobie baroka a vrcholnej gotiky. Na začiatok musí každý člen skupiny zvládnuť kord, postupne sa repertoár rozširuje o rapier, meč, šabľu a ďalšie chladné zbrane: sekera, tesák, sudlica, halapartňa, dýka, palcáty... Vystúpenia dopĺňame kompletnou výbavou dobových strelných zbraní: pištole, karabíny, muškety, ručnice a kuše z obdobia gotiky, a nechýba ani delo. Umenie ovládania historickej zbrane je doplnené dobovými kostýmami. Vystúpenia ozvláštňujú tance, ohňová šou, hudba, a množstvo rekvizít, ktoré vždy navodia správnu dobovú atmosféru.


Curia Vitkov

Hlavní náplní činnosti občanského sdružení Curia Viktov je praktické rekonstruování hmotné kultury z doby raně středověkého přemyslovského státu, vymezené aktuálně dobou panování Břetislava I. (1035) a počátkem vlády Přemysla Otakara I. (1198) – tedy především 11.-12. století. Členy sdružení jsou milovníci historie z celé České republiky, kteří se studiem historie a její veřejnou prezentací („oživováním“) zabývají především ve svém volném čase. Kromě samotného budování a údržby velmožského dvorce a řemeslnické osady se věnujeme zejména výrobě replik oblečení, předmětů denní potřeby a rekonstruování a osvojování si různých výrobních technik. Zabýváme se rovněž dobovým vojenstvím. Jedním z důležitých cílů sdružení je prezentace jeho práce směrem k veřejnosti: snažíme se svojí činností podporovat zejména u dětí cit a vztah k přírodě, úctu k rukodělné práci i vztah k historii a k vlastním historickým kořenům, chceme divákům nabídnout i nové a nezvyklé zážitky a příjemně strávený volný čas.


Dagstyrr

Skupina vznikla v rámci fungovania jednej z najstarších šermiarských skupín na východnom Slovensku- SHŠ Templári. Zaoberá sa rekonštrukciou dobového života a boja vikingov.


DiMaS

Spoločnosť DiMaS – divadlo mečom a slovom pôsobiace v Brne vznikalo postupne v rokoch 2006 – 2008, kde sa sformovalo prevažne z bývalých členov rôznych spolkov zaoberajúcich sa historickým šermom, divadlom či historickou hudbou alebo tancom. Napriek tomu, že v uvádzaných predstaveniach je kladený dôraz prevažne na divadelný prejav a historickú presnosť kostýmov samotných hercov, nechýba ponúkaný repertoár akčných, dych vyrážajúcich súbojov.


Draco Flameus

Draco Flameus je skupina mladých ľudí zaoberajúca sa šermom, žonglovaním, vlajkovými vystúpeniami a vo všeobecnosti tvorbou dobrej nálady. V súčastnosti vystupujeme v pestrých kostýmoch Nemeckých Landsknechtov zo 16. storočia.


Feldgrau

Občianske združenie Klub vojenskej histórie FELDGRAU vznikol v novembri 2011.Vznikli sme ako čisto hráčska skupina so zameraním na dobovú nemeckú armádu s cieľom zúčastňovania sa na historických podujatiach. Postupne sme sa na historických bojoch naozaj začali zúčastňovať a máme radosť, že sa naše výstavy tešia úspechu a pozornosti širokej verejnosti.


Galthilion

Galthilion je skupina historického tanca z Bratislavy. Venujeme sa predovšetkým dobovým tancom z obdobia gotiky, renesancie, baroka a empíra. Tance v našom repertoári pochádzajú z prostredia kráľovských a šľachtických dvorov Francúzska, Španielska, Talianska, Nemecka, Anglicka a Čiech a z prostredia slávností mešťanov a prostého ľudu. Naše tance sú rekonštrukcie podľa dochovaných zápiskov starých tanečných majstrov.


Herjan

Je skupina oživujúca históriu. Skupina bola založená iba nedávno, ale jej začiatky siahajú roky dozadu kedy sa u jej členov začal prejavovať záujem o obdobie vikingov, staré remeslá, vieru, boj a vtedajší bežný život týchto udatných obyvateľov severnej európy. Skupina sa zaoberá rekonštrukciou dobového života obchodno-bojovej varjažskej družiny s pôvodom v okolí obchodného strediska Birka na východe strednej časti Švédska. Znázorňuje život na prelome 9. a 10. storočia.


IRINA

Irina je tanečnica ruského pôvodu žijúca na Slovensku. Pôsobí skoro po celom svete – od Európy po Indiu. V jej repertoári sú klasické štýly orientálneho tanca a rôzne neštandardné fúzie tancované prevažne na jej obľúbené rockové skladby. V jej predvedení nezažijete len jemný, ženský orientálny tanec, ale aj strhujúcu show, ktorá nenechá posediačky žiadneho milovníka rocku.


IRINA DANCE GROUP

Amatérske združenie IRINA DANCE GROUP vzniklo v roku 2009 a tvoria ho bývalé absolventky tanečnej školy Irina Dance. Skupina sa venuje prevažne folklórnym štýlom tanca krajín blízkeho východu a rôznym fúziám orientálneho tanca s inými tanečnými štýlmi a technikami. Tancovanie radi spestrujeme divadlom, humornými scénami. Úprimný smiech diváka si vážime takisto ako jeho potlesk.


Kúzelník Talostan

Dokonaloú kombináciu kúziel a výbornej zábavy prináša kúzelník Talostan aj na festival Devín. Svetobežný umelec s dlhoročnou praxou zaujme každého diváka s jeho úžastným a nikdy nekončiacim repertoárom kúziel.


Milites Nobiles

Milites Nobiles je spolok oživenej histórie so zameraním na územie dnešného Slovenska v niekdajšom Uhorsku v druhej polovici 12. storočia. Snažíme sa prostredníctvom odbornej literatúry, dostupných historických zdrojov a nálezov dozvedieť čo najviac o živote na našom území v tomto období.


Ni Emmens

Od roku 2006 sa Ni Emmens, ako jedna z mála slovenských skupín, venuje staršiemu a legendami opradenému obdobiu starých Slovanov, ktorí obývali našu vlasť už pred tisícpäťsto rokmi. Jej cieľom je rekonštruovať techniku boja, život, kultúru i zvyky našich predkov z čias veľkomoravských a pred-veľkomoravských (6. – 9.storočie). V našich vystúpeniach ožívajú doby Samovej ríše, Nitrianskeho kniežatstva, krutých vojen medzi Slovanmi, Avarmi a Frankami, ale aj svet staroslovanských bohov a počiatkov kresťanstva na území Slovenska. Neodmysliteľnou súčasťou činnosti skupiny sú historické sprievody, individuálne ukážky boja, oboznámenie záujemcov s každodenným životom a zvykmi Slovanov v ranom stredoveku.


Pressburger Tribe

Pressburger Tribe je mladá tanečná skupina, ktorá vznikla v roku 2010 pod vedením tanečnej skupiny Rustiqua. Pressburger Tribe Vám ponúka jedinečný štýl orientálnych tancov, improvizovaný tribal štýl brušného tanca, ktorý je založený na skupinovej improvizácii. Naša špecifická tanečná prezentácia sa vyznačuje fúziou tribal štýlu orientálneho tanca (India, Orient, Turecko, Blízky Východ) a slovenského folklóru, ktorým sú inšpirované aj kostýmy, rovnako ako aj hudobný doprovod v prevedení Gajdošského komanda.


Rád svätétho Galahada

Zaoberáme sa šermom, divadlom či ukážkami stredovekého táborenia. Našou špecialitou je tiež jednotka Rádu Nemeckých Rytierov aj s táborom, s ktorou vystupujeme v sprievodoch a bitkách. Našimi kostýmami, výbavou či šermom sa snažíme čo najvernejšie rekonštruovať život v strednej a západnej Európe a v latinských štátoch na východe v období približne druhej polovice 13. storočia.


Revertar

Skupina sa zameriava na obdobie prelomu XIV. a XV. storočia, do ktorého vkladá aj svoje vystúpenia. V súbojoch používa celý rad chladných zbraní – od dýk cez tesáky a meče až po palcáty, sekery a kopie. Kostýmy vychádzajú zo zachovaných dobových prameňov. Šerm a taktiež historické dvorné tance sú pre skupinu prostriedkom k tomu, aby divákom atraktívnym a pútavým spôsobom predali príbehy vychádzajúce zo skutočných udalostí moravskej histórie. Príkladom tohto prístupu je predovšetkým vystúpenie Špinavci, ktoré podporil aj Kultúrny fond mesta Zlín. V roku 2009 skupina získala 1. Cenu a tiež cenu porotcu – historika na celoštátnej súťaži Budyňská koruna za vystúpenie „Bez hostinského“.


RUSTIQUA

Tanečná skupina Rustiqua vám predstavuje originálny brušný tanec v modernom prevedení, ktorý si v tanečnej prezentácii zachováva čaro starobylého Orientu. Uvádzame tribal a tribal fusion štýl orientálneho tanca, s ktorým vás zavedieme do krajín, kde znejú perkusiové nástroje Arábie, Blízkeho Východu a Turecka, cez krajinych kočovných kmeňov Centrálnej Ázie, až do ďalekej krajiny Indie, kde melódie sitaru doprevádzajú sladko-štipľavé vône ďalekého Orientu.


Rytíři Svatého Grálu

Skupina sa venuje šermu a divadlu, ale repertoár sa časom rozšíril o scénické, nočné ohňové predstavenia a historické tance. Obom sa s veľkou starostlivosťou venuje predovšetkým dámska časť osadenstva. Bojové choreografie stavajú na základe zachovaných poznatkoch dobového funkčného boja. S ohľadom na bezpečnosť a divácku atraktívnosť sú upravené pre scénické vystúpenia. Prezentujú tieto súboje divákom v replikách skutočných historických zbrojí alebo civilnom oblečení prislúchajúcemu dobe so zbraňami od renomovaných výrobcov, ktoré taktiež kopírujú skutočné zachované vzory z minulosti.


Schatmansdorf

Hovorí sa, že je treba žiť prítomnosťou, no takisto treba dbať aj na zachovanie histórie. Prečo je tomu tak? No pretože história sa vždy podieľala na tvorbe prítomnosti a tým ovplyvnila aj budúcnosť. My sa zaujímame o históriu nášho územia v období vrcholného stredoveku, konkrétne ide o poslednú štvrtinu 14. storočia. Snažíme sa nazbierať čo najviac vedomostí o živote vtedajších ľudí, a to prostredníctvom študovania archeologických nálezov, iluminovaných manuskriptov a tiež na základe etnologických poznatkov. Tieto informácie potom využívame pri tvorbe kostýmov, výrobe replík nábytku, keramiky, zbraní či predmetov dennej potreby. Našou snahou tak je lepšie priblížiť život stredovekých, ťažko pracujúcich roľníkov či mešťanov s plnými mešcami zlatých mincí.


SHAKTI

Tanečná skupina Shakti je prvá skupina na Slovensku, ktorá sa venuje výlučne moderným indickým tanečným štýlom, predovšetkým štýlu známemu pod pojmom bollywood. K indickému tancu a teda aj k našim vystúpeniam neodmysliteľne patria pestré a krásne kostýmy, množstvo nádherných šperkov a samozrejmejedinečná emotívna hudba. Ak nahliadnete spolu s nami do tohto pre našinca zvláštneho a očarujúceho sveta, plného emócií a temperamentu, určite neoľutujete. Veď ako celá India, aj jej hudba a tanec sú ozajstnou pastvou pre oči a uši každého diváka.


Vinedi

Zameriavame sa na obdobie prvej polovice 14. storočia, ktorému prispôsobujeme dobové kostýmy, ako aj historický tábor. Našou hlavnou náplňou je steľba z english longbows (dlhých anglických lukov), warbows (vojenských lukov), hunter´s bows (loveckých lukov) a crossbows (kuší). Zúčastňujeme sa na viacerých historických festivaloch ako na Slovensku tak aj v zahraničí, kde prezentujeme rôzne lukostrelecké exhibície, ako aj stredoveký život v našom tábore. Pravidelne sa zúčastňujeme aj na lukostreleckých súťažiach, medzi ktoré patria aj MSR v halovej lukostreľbe, či MSR v 3D lukostreľbe, kde mnohí naši členovia získali výborné umiestnenia.


Vrbovské vŕby

Tak ako každý rok, ani na tomto ročníku festivalu nesmie chýbať kapela Vrbovské Vŕby. Ich "Sellácka Gotyka" je známa nielen po celom Slovensku. Členovia skupiny sú zakladatelia HZRB(Hnutie Za Rovnoprávnost Bubeníkov).

funhouse kelt zipp kam na slovenskko historicke eventy pekáreň u floriánka hyza olo zeleninari hotel hradná brána kam do mesta podujatia.sk magazín zdravia gregi.net ephoto.sk 24 hodin historicka revue odporúčame boomerang media teraz.sk webygroup dobrá rada tasr bratislava virtualne kedykam argyll múzem mesta bratislavy bratislava bkis strong real agentura age reblok rtvs mediaprint-kapa Ultra print Kofola Kolíky